Klachtenregeling

“Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Shiatsu praktijk Garderen voldoet aan deze eisen. Wat betekent dit voor u?

 

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet kunnen, dan kunt u terecht bij een klachtenfunctionaris van Shiatsu Vereniging Nederland waar ik lid van ben. Deze persoon zal u vanuit een onafhankelijke en onpartijdige positie voorzien van informatie, advies en bijstand teneinde (intern en/of extern) een klacht in te kunnen dienen en u begeleidt bij het (zo mogelijk) oplossen van problemen en/of herstel van de relatie. 

 

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie SCAG waarbij ik ben aangesloten. 

 

Tuchtrecht 

Mocht u gebruik willen maken van het tuchtrecht dan kunt u terecht bij het TCZ (tuchtrecht complementaire zorg.) Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen(beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten.

 

Contact
Heeft u een klacht, ik hoor het graag. Of lees anders deze folder door met meer informatie.